Cymru

Uncategorized

Udigrudi animations

Udigrudi animations

Mae Udigrudi yn gwneud storiau fel pam media.  Mae rhwybeth o : Dau GOG Dau caracter, dau finud animation, ac aral dau cant (200) gair o dialogue. Wyth Gog Ar al wyth cant gair, wyth finud animation, ac wyth caracter. Undeg Dau Gog Ar al mil […]